Déroulement de la prestation

Im Laufe des Tages durchläufst Du mehrere Stationen. Bei den praktischen Übungen lernst Du z. B. mit unserem Trainingsmotorrad, dass es mehr gibt, als nur 20° Schräglage. Diese Erfahrungen werden Dir von Nutzen sein, wenn Du merkst, dass die Kurve "nicht mehr passt" oder Du schnell ´mal ausweichen musst... Das Bremsen in Gefahrensituationen, Bremsen und Ausweichen oder die Schwerpunktverlagerung erfährst Du dann auch gleich noch mit Deinem eigenen Motorrad.
Během celého dne absolvuješ několik stanic. V praktických cvičeních se přesvědčíš např. pomocí našeho tréninkového motocyklu, i tom, že existuje více než úhel 20° sklonu motorky. Tyto zkušenosti využiješ, jestliže zjistíš, že zatáčka „nesedí“ nebo když si uvědomíš, že se musíš rychle nečemu vyhnout... Brždění v nebezpečných situacích, brždění a úhybné manévry nebo přesun těžiště, toto trénuješ se tvou vlastní motorkou.

Veuillez apporter avec vous :
Motorradschutzkleidung von Kopf bis Fuß ist besonders wichtig!!! Velmi důležité! Ochranný oděv na motorku od hlavy až k patě je povinný!

Attention :
Alle Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Denke bitte an wind- und wetterfeste Kleidung! Bitte unbedingt pünktlich 15 Minuten vor Trainingsbeginn vor Ort sein, da aufgrund des Zeitplanes ein verspäteter Einstieg nicht mehr möglich ist! Všechny akce se konají za každého počasí. Myslete na oblečení do větru a nepromokavé oblečení! Prosíme, dostavte se na místo tréninku 15 minut před začátkem tréninku, v časovém plánu není opožděný vstup možný!

Prix et formules

Comment s'y rendre

Adresse : 51.1729497166625,14.9610802531242, 02828 Görlitz

Comment s'y rendre ?

Car-Pro Akademie GmbH

Activités proposées :

Découvrir l'entreprise

Les autres activités à proximité